Zostań wolontariuszką / wolontariuszem

Zapraszamy do dołączenia do naszego fantastycznego zespołu!

Graficzka komputerowa / grafik komputerowy

wolontariat stały, praca zdalna

W naszej codziennej pracy programowej staramy się działać z zachowaniem 100% jakości, więc chcemy utrzymać pełen profesjonalizm również na poziomie materiałów wizualnych. Jeśli grafika to Twoja pasja, masz profesjonalny program graficzny i chcesz się zaangażować społecznie, to bardzo się polecamy!


Szukamy kreatywnej osoby, kto pomoże nam:


=> przygotowywać (od strony graficznej) spójne wizualne treści umieszczane w mediach społecznościowych,


=> przygotowywać oprawę graficzną innych materiałów fundacji (na przykład sprawozdań merytorycznych, wewnętrznych kodeksów etyki, infografik),


=> projektować kreacje na potrzeby Internetu (strony www, social media, mailingi, banery itp.).


Oferujemy:


=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,


=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji (w tym w obszarach niezwiązanych z grafiką komputerową; możliwe jest zdobywanie zupełnie nowych kompetencji),


=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> bezpłatne kopie publikacji wybranych partnerów fundacji,


=> czynne współuczestnictwo w całości działań fundacji,


=> stałe wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań,


=> rabaty w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


Wymagamy:


=> dotrzymywania terminów i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;


=> znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,


=> posiadania oprogramowania pozwalającego na wykonywanie wyżej wymienionych prac,


=> umiejętności graficznych pozwalających na tworzenie materiałów w obecnej formule identyfikacji wizualnej (mamy szablony) oraz na projektowanie nowych form.


Zgłoszenia: fundacja@goandact.org.


Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Produkcja i edycja podcastu

wolontariat stały, praca zdalna

Planujemy ruszyć z podcastem o prawach dziecka! Mamy treści (i pomysły na dalsze audycje), ale nie mamy umiejętności technicznych.


Szukamy zorganizowanej, zmotywowanej, odpowiedzialnej osoby, która:


=> zedytuje przekazany materiał dźwiękowy,


=> przygotuje podcasty do publikacji,


=> uploaduje podcast (im więcej platform, tym lepie).


=> opcjonalnie (o ile czas pozwoli) wykona inne działania związane z podcastem (np. wykona transpkrypcję).


Oferujemy:


=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,


=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji,


=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> bezpłatne kopie publikacji wybranych partnerów fundacji,


=> czynne współuczestnictwo w całości działań fundacji,


=> rabaty w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


Wymagamy:


=> dotrzymywania terminów (terminy to dla nas świętość) i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;


=> silnej motywacji i umiejętności samodzielnej organizacji pracy;


=> posiadania odpowiedniego oprogramowania do wykonania zadań związanych z edycją i publikacją podcastu;


=> podzielania naszych fundacyjnych wartości. 🙂


Zgłoszenia: fundacja@goandact.org.


Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Koordynator(ka) kampanii „Podróże a prawa dziecka” lub „Dzieciom dzieciństwo. Stop pracy dzieci”

wolontariat stały, praca zdalna

Interesujesz się tematem praw dziecka w kontekście globalnym? Zapraszamy na stronę podrozeaprawadziecka.pl oraz dzieciomdziecinstwo.pl. To dwie z naszych kampanii informacyjno-edukacyjnych. I właśnie szukamy dwóch osób, które zajmą się całościowym rozwojem (po jednej osobie do każdej kampanii).


Zapraszamy do współpracy, jeśli:


=> interesuje Cię tematyka wybranej kampanii i masz wiedzę w tym obszarze,


=> masz pomysły i czas, żeby promować świadomość na temat tego, jak (1) podczas dalekich podróży chronić prawa dziecka, (2) działać na rzecz eliminacji niewolniczej pracy dzieci.


=> umiesz (w stopniu trochę większym niż podstawowy) obsługiwać social media,


=> lubisz pracę z ludźmi, umiesz nawiązywać kontakty, wykazujesz się wysoką kulturą osobistą (również w korespondencji mailowej),


=> masz silną motywację, umiejętność samodzielnej organizacji pracy; jesteś kreatywna/-y;


Oferujemy:


=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,


=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji,


=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> czynne współuczestnictwo w całości => stałe wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań,


=> rabaty w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


Wymagamy:


=> dotrzymywania terminów i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;


=> znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,


=> zainteresowania edukacją globalną i podstawowej wiedzy w tej dziedzinie.


Zgłoszenia: magdalena@goandact.org (prosimy w mailu zaznaczyć, którą kampanią jesteś zainteresowana/-y).


Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Fundraiser(ka)

wolontariat stały, praca częściowo zdalna, częściowo stacjonarna (Wrocław i okolice)

Fundraising na rzecz naszej Fundacji to fantastyczna przygoda i możliwość zdobycia ogromnego doświadczenia.


NIE szukamy osób do proszenia o wrzucenie pieniędzy do puszki na ulicy. Szukamy kogoś, kto:


=> dopracuje (we współpracy z zarządem) trzyletnią strategię fundraisingową i będzie ją konsekwentnie realizować,


=> będzie tworzyć treści do materiałów dla donorów (zarówno osób fizycznych, jak i firm i instytucji),


=> będzie nas reprezentować przed sponsorami prywatnymi (głównie podmiotami biznesowymi),


=> będzie inicjować i realizować przeróżne działania fundraisingowe (akcje crowdfundraisngowe, zbiórki publiczne, imprezy charytatywne, stoiska na targach).


Szukamy osoby:


=> zorganizowanej, wykazującej się dużą samodzielnością w zarządzaniu swoją pracą,


=> odpowiedzialnej, dotrzymującej terminów i ustaleń,


=> kreatywnej, odważnej, która nie boi się wyzwań i nowych sytuacji,
o wysokich umiejętnościach interpersonalnych i kulturze osobistej,


=> znająca język angielski na poziomie komunikatywnym.


Oferujemy:


=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,


=> zdobycie bardzo zróżnicowanych umiejętności w zakresie fundraisingu (w różnych obszarach: do budowania strategii, przez kontaktu z biznesem, po realizację warsztatów fundraisingowych),


=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji,


=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> bezpłatne kopie publikacji wybranych partnerów fundacji,


=> czynne współuczestnictwo w całości działań fundacji,


=> stałe wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań,


=> rabaty w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


Zgłoszenia: fundacja@goandact.org.


Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Watch dog(ówka) w temacie praw dziecka

wolontariat stały, praca zdalna

Interesujesz się tematem praw dziecka? Leży Ci na sercu dobro najmłodszych? Masz duszę aktywistki/aktywisty? Można o Tobie powiedzieć, ze masz „lekkie pióro”? Kontakt z przepisami prawnymi nie jest Ci straszny?


Zapraszamy do współpracy, jeśli masz ochotę pomagać nam:


=> śledzić bieżącą sytuację w zakresie ochrony praw dziecka (głównie w Polsce, ale też na świecie),


=> wyłapywać sytuacje łamania praw dziecka,


=> przygotowywać oficjalne stanowiska fundacji, apele, komentarze wnioski,


=> współuczestniczyć w obszarze PR Fundacji.


Oferujemy:


=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,


=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji,


=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> bezpłatne kopie publikacji wybranych partnerów fundacji,


=> czynne współuczestnictwo w całości => stałe wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań,


=> rabaty w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


Wymagamy:


=> dotrzymywania terminów i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;


=> znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,


=> umiejętności redagowania tekstów,
chęci (w dużej części) samodzielnego douczenia się w zakresie prawnej ochrony praw dziecka (oferujemy wsparcie merytoryczne).


Zgłoszenia: magdalena@goandact.org.


Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Wsparcie w sprzedaży/marketingu w charytatywnym e-sklepie „Na dobrą sprawę”

wolontariat stały, praca zdalna i/lub stacjonarna (Wrocław)

Lubisz modę, social media i marketing? To stanowisko jest dla Ciebie!


Nasz sklep charytatywny (www.nadobrasprawe.pl oraz https://www.facebook.com/nadobrasprawe.sklep/) jest wyjątkową inicjatywą. “Na dobrą sprawę” to:


=> wsparcie dzieci i młodzieży (cały zysk przeznaczony jest na wsparcie naszych działań statutowych),


=> udany shopping (nasz sklep to butikowy second hand ze starannie wyselekcjonowanymi ubraniami),


=> troska o środowisko (wszystkie towary z sklepie pochodzą z drugiego obiegu).


Czy może być lepiej? 🙂


Szukamy osoby, która wesprze nasz charytatywny, online’owy second hand Na dobrą sprawę (nadobrasprawe.pl):


=> aktywnie i kreatywnie poprowadzi social media (obecnie prowadzimy FB i IG; możliwość uruchomienia innych kanałów),


=> nawiąże i zorganizuje współpracę z influencerkami, które zechcą wesprzeć nasz sklep, a tym samym Fundację,


=> opracuje i wdroży pomysły na rozwój sprzedaży oraz zadba o rozwój sklepu według własnych pomysłów.


Szukamy osoby:


=> bardzo zorganizowanej, wykazującej się dużą samodzielnością w zarządzaniu swoją pracą,


=> bardzo odpowiedzialnej, rzetelnej, dotrzymującej terminów i ustaleń,


=> posiadającej doświadczenie w e-commerce lub interesującej się tą tematyką i chętną do pogłębiania wiedzy w tej branży,


=> której bliskie są tematy, którymi zajmujemy się w Fundacji (ochrona praw dziecka, edukacja dla pokoju, integracja społeczna dzieci i młodzieży).


Oferujemy:


=> rabaty w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


=> możliwość uczestnictwa w pozostałych aktywnościach związanych z prowadzeniem second-handu online (można nauczyć się, jak „od kuchni” wygląda prowadzenie sklepu charytatywnego),


=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji (w tym w obszarach niezwiązanych z prowadzeniem sklepu; możliwe jest zdobywanie zupełnie nowych kompetencji),


=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> czynne współuczestnictwo w całości działań fundacji.


Zgłoszenia: nadobrasprawe.sklep@gmail.com


Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

IT – sprawy wszelakie

wolontariat stały, praca zdalna

Na tej działce tak bardzo się nie znamy, że nawet nie umiemy określić dobrze zakresu zadań. 🙂 Całość IT trochę u nas kuleje. W każdym razie chodzi o mniej więcej takie rzeczy jak:


=> uaktualnianie (jeśli trzeba) treści / zdjęć na naszych stronach: www.goandact.org (strona w trakcie przebudowy), www.podrozeaprawadziecka.pl, www.zanimpomozesz.pl,


=> uruchomienie newslettera i pomoc w jego prowadzeniu,


=> ogarnianie różnych dodtkowych funkcji na stronach i mediach społecznościowych (np. funkcja „donate” na FB),


=> pomoc a najprostszych bieżących sprawach (np. dodawaniu logotypu do podpisu w poczcie elektronicznej). Tak, tak, aż tak bardzo się nie znamy. 🙂 Serio.


Oferujemy:


=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,


=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji,


=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> bezpłatne kopie publikacji wybranych partnerów fundacji,


=> czynne współuczestnictwo w całości działań fundacji,


=> stałe wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań,


=> rabaty w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


Wymagamy:


=> dotrzymywania terminów i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;


=> znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,


=> posiadania oprogramwania pozwalajacego na wykonywanie wyżej wymienionych prac.


Zgłoszenia: fundacja@goandact.org.


Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Wsparcie przy prowadzeniu sklepu charytatywnego “Na dobrą sprawę”

wolontariat stały, praca zdalna i/lub stacjonarna (Wrocław)

Nasz sklep charytatywny (www.nadobrasprawe.pl oraz https://www.facebook.com/nadobrasprawe.sklep/) jest wyjątkową inicjatywą. “Na dobrą sprawę” to:


=> wsparcie dzieci i młodzieży (cały zysk przeznaczony jest na wsparcie naszych działań statutowych),


=> udany shopping (nasz sklep to butikowy second hand ze starannie wyselekcjonowanymi ubraniami),


=> troska o środowisko (wszystkie towary z sklepie pochodzą z drugiego obiegu).


Czy może być lepiej? 🙂


Zapraszamy do wolontariatu przy naszym sklepie (osoby z Wrocławia lub najbliższych okolic). Można zaangażować się w jedno z poniższych działań lub kilka z nich równocześnie:


=> tworzenie opisów do ubrań i akcesoriów na stronę sklepu (w języku polskim i/lub angielskim),


=> logsityka (odbieranie ubrań od darczyńców; nadawanie paczek)


=> pozyskiwanie ubrań i akcesoriów do sklepu (wszystkie towary w sklepie pochodzą z darowizn),


=> pranie, prasowanie, odświeżanie ubrań (sprzedajemy ubrania w stanie idealnym, które od razu można założyć i nosić),


=> pomoc z zarządzaniu social mediami.


Oferujemy:


=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,


=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji (w tym w obszarach niezwiązanych z prowadzeniem sklepu; możliwe jest zdobywanie zupełnie nowych kompetencji),


=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> bezpłatne kopie publikacji wybranych partnerów fundacji,


=> czynne współuczestnictwo w całości działań fundacji,


=> rabaty w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


Wymagania zależą od wybranych zadań. Do wspólnego omówienia.


Zgłoszenia: nadobrasprawe.sklep@gmail.com


Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Przeprowadzenie warsztatów fundraisingowych

wolontariat jednorazowy / akcyjny

Masz jakiś talent? Gotujesz pyszne meksykańskie potrawy? Umiesz świetnie fotografować? Przerabiasz używane ubrania z sieciówek na wyjątkowe perełki modowe? Zorganizuj warsztaty, podziel się swoimi umiejętnościami na warsztatach, z których dochód zostanie przeznaczony na nasze działania.


Napisz do nas, podpowiemy krok po kroku jak zorganizować taki event i pomożemy w rekrutacji uczestników. A jeśli jesteś z Wrocławia lub najbliższych okolic chętnie pomożemy w znalezieniu miejsca na warsztaty.


W ramach podziękowań oferujemy:


=> możliwość uczestnictwa w wybranym szkoleniu fundacji,


=> bezpłatne kopie wszystkich publikacji fundacyjnych,


=> bezpłatne kopie publikacji wybranych partnerów fundacji,


=> Jednorazowy rabat w naszym sklepie charytatywnym „Na dobrą sprawę”.


Zgłoszenia: aleksandra@goandact.org.


Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Wolontariat – aplikacja otwarta

Chcesz wspierać naszą Fundację jako wolonatriusz(ka)? Żadna z powyższych ofert Ci nie odpowiada, ale masz własny pomysł, jak Twoje kompetencje mogą się przydać? Napisz do nas. Dzięki temu znajdziesz się w naszej bazie potencjalnych wolontariuszek/wolontariuszy i będziemy mogły skontaktować się z Tobą, gdy tylko pojawi się możliwość współpracy odpowiadająca Twojemu profilowi.

Zgłoszenia:
fundacja@goandact.org.