To w Twoich rękach spoczywa moc tworzenia lepszego świata dla wszystkich ludzi.

NELSON MANDELA

Nasz zespół

Prezeska fundacji

Magdalena Szymańska

Fundatorka i założycielka Fundacji. Ambasadorka praw dziecka, pasjonatka działań na rzecz ochrony dzieci, edukatorka, koordynatorka projektów. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w pracy w sektorach pozarządowym i publicznym, w tym głównie na rzecz dzieci i młodzieży.

Wiceprezeska fundacji

Aleksandra Stachura

Z Fundacją związana od momentu powstania (w tym od 2018 roku na stanowisku wiceprezeski), gdzie odpowiada głównie za projekty integracji społecznej dzieci i młodzieży. Sprawna koordynatorka, specjalistka do spraw budowania relacji.

Edukatorka, pedagożka-terapeutka

Aneta Dominiak-Gnojnicka

Absolwentka pedagogiki i terapii pedagogicznej, trenerka mocnych stron. Zaangażowana w działalność Fundacji od 2015 roku, gdzie odpowiada za działania skierowane do dzieci młodszych, ich opiekunów i nauczycieli.

Edukatorka, animatorka

Martyna Stec

Trenerka umiejętności społecznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. W zespole Fundacji działa od 2019 w charakterze edukatorki, trenerki, animatorki, moderatorki i facylitatorki. Pracuje głównie z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i z młodszymi nastolatkami.

Edukatorka, pedagożka specjalna

Agata Fogler

Specjalistka edukacji integracyjnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przedszkolu. Od kilkunastu lat zaangażowana w pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Edukatorka, animatorka

Małgorzata Malec

Trenerka umiejętności społecznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. W zespole Fundacji działa od 2019 w charakterze edukatorki, trenerki, animatorki, moderatorki i facylitatorki. Pracuje głównie z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i z młodszymi nastolatkami.

„Watchdogówka”

Agata Wanat

Ekspertka prowadząca monitoring poszanowania praw dziecka zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym.

Koordynatorka kampanii “Podróże a prawa dziecka”

Karolina Moycho

Podróżniczka i pasjonatka odpowiedzialnej turystyki.

Koordynatorka kampanii “Zanim pomożesz”

Alicja Kosińska

Kulturoznawczyni, podróżniczka, była wolonturystyka. Od prawie dziesięciu lat działa na rzecz odpowiedzialnej wolonturystyki, w tym od 2017 roku w ramach Fundacji przy projekcie “Zanim pomożesz, czyli o odpowiedzialnym wolontariacie zagranicznym”.

Butik charytatywny „Na dobrą sprawę”

Marta Kochanowicz

Stylista, fotografka, logistyczka, ogarniaczka spraw różnych w naszym butiku charytatywnym: www.nadobrasprawe.pl. Zaangażowana również w działania statutowe fundacji, szczególnie w sprawach logistycznych.

Graficzka – stażystka

Maja Sobieralska

Studentka drugiego roku grafiki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Z fundacją związana od 2021 roku. Opracowuje graficznie nasze materiały, obrandowuje zdjęcia, doradza w kwestiach budowania wizerunku, komunikacji i promocji fundacji.

Księgowość i kadry

Natalia Tkaczyk-Dąbrowska

Za sprawy formalne w Fundacji odpowiada od momentu jej powstania. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze specjalnością “Rachunkowość i auditing”. Prowadzi własne biuro rachunkowe naszdoradca.eu.