Wpłać darowiznę

“Poczucie bezpieczeństwa i spokoju nie jest dane; jest wynikiem naszych działań jako społeczeństwa oraz władz publicznych. Jesteśmy winni dzieciom, najdelikatniejszym członkom naszego społeczeństwa, zapewnienie życia bez przemocy i strachu.”

NELSON MANDELA

Każda kwota ma znaczenie. Wpłać i zostań przyjacielem Fundacji Go’n’Act oraz działaj z nami na rzecz ochrony praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej dzieci i młodzieży.

Wpłata jednorazowa

Nawet niewielka, jednorazowa wpłata wpływa pozytywnie na nasze możliwości działania na rzecz dzieci.

wpłać

Wpłata miesięczna

Jeśli masz możliwość przekazania comiesięcznego wsparcia, znacząco wpływasz na nasze możliwości działania. Regularne darowizny - nawet te niewielkie - są podstawą funkcjonowania każdej sprawnie działającej, profesjonalnej, oferującej efektywną i przemyślaną pomoc organizacji pozarządowej.

wpłać

Tylko stały miesięczny dochód pozwala nam:


na bieżąco reagować na sytuacje kryzysowe “Gramy! Wielokulturowe zabawy podwórkowe” – w ramach projektu przeprowadziliśmy wywiady z mieszkankami i mieszkańcami Wrocławia, którzy Polskę wybrali na swój nowy dom. Pytaliśmy ich o to, jak wspominają swoje dzieciństwo, o doświadczenia migracyjne oraz życiu we Wrocławiu. Razem stworzyliśmy scenariusze gier i zabaw, które trafiły do broszurki i posłużyły nam do wspólnej zabawy z dziećmi w parkach i wrocławskich podwórkach.

“Poznajmy się od kuchni” – międzykulturowa inicjatywa towarzysko-kulinarna, w ramach której poznajemy ze sobą rodziny mieszkające we Wrocławia, a pochodzące z różnych krajów, będące przedstawicielami różnych kultur. Idea jest prosta: nieznajome osoby zapraszają się nawzajem na kolację lub wspólne gotowanie. Zachęcamy wrocławian i wrocławianki do otwarcia swoich domów i wzajemnych odwiedzin – ugoszczenia nowych znajomych u siebie, a później rewizyty. Spotkaniom towarzyszą warsztaty kulinarne dla dzieci, prowadzone przez nowych mieszkańców/-ki Wrocławia, którzy dzielą się swoją kulturą i uczą dzieci przygotowania tradycyjnych potraw z krajów ich pochodzenia.
punkt 2 test