Wpłać darowiznę

“Poczucie bezpieczeństwa i spokoju nie jest dane; jest wynikiem naszych działań jako społeczeństwa oraz władz publicznych. Jesteśmy winni dzieciom, najdelikatniejszym członkom naszego społeczeństwa, zapewnienie życia bez przemocy i strachu.”

NELSON MANDELA

Każda kwota ma znaczenie. Wpłać i zostań przyjacielem Fundacji Go’n’Act oraz działaj z nami na rzecz ochrony praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej dzieci i młodzieży.

Wpłata jednorazowa

Nawet niewielka, jednorazowa wpłata wpływa pozytywnie na nasze możliwości działania na rzecz dzieci.

wpłać

Wpłata miesięczna

Jeśli masz możliwość przekazania comiesięcznego wsparcia, znacząco wpływasz na nasze możliwości działania. Regularne darowizny - nawet te niewielkie - są podstawą funkcjonowania każdej sprawnie działającej, profesjonalnej, oferującej efektywną i przemyślaną pomoc organizacji pozarządowej. Zapraszamy na www.patronie.pl/prawadziecka. Zostań naszą patronką / naszym patronem.

Zapraszamy do działania z nami na rzecz ochrony praw dziecka


💙 Jak każda organizacja działająca intensywnie, długofalowo i odpowiedzialne potrzebujemy stabilności finansowej. Głównym źródeł tej stabilności są regularne wpłaty od darczyńców.


💙❤️ Pomimo, że regularnie i z powodzeniem zdobywamy granty na działania i pomimo, że większość naszego zespołu to wolontariuszki i wolontariusze, nie jest możliwe prowadzenie profesjonalnej organizacji bez ponoszenia kosztów stałych i bez inwestowania w nowe projekty.


💙❤️💚 Dlatego, jeśli rozważacie wsparcie jakieś organizacji i macie taką możliwość finansową, zapraszamy do zostania naszym darczyńcą. Liczy się każda (nawet najmniejsza jednorazowa) wpłata.


💙❤️💚❤️ Największym wsparciem (pozwalającym długofalowo planować i realizować nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży) są regularne, comiesięczne wpłaty, nawet te kilkunastozłotowe (można ustawić comiesięczne polecenie przelewu w banku na konto 18 1750 0012 0000 0000 3842 4777 z tytułem „darowizna”.)


💙❤️💚❤️💙 Dziękujemy o zapraszania do śledzenia naszych bieżących działań w mediach społecznościowych (na Facebooku i Instagramie), gdzie na bieżąco możecie Państwo śledzić nasze działania i upewnić się, że Państwa wsparcie przekłada się na konkretne działania na rzecz dzieci i młodzieży.