Partnerzy i sponsorzy

Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich członków zespołu Fundacji Go’n’Act dziękuję, że jesteście z nami. Dziękujemy sponsorom, partnerom, grantodawcom i innym podmiotom wspierającym nasze działania. Dziękujemy również tym, których danych nie mogliśmy tu umieścić, czy darczyńcom prywatnym i wolontariuszkom / wolontariuszom. Tylko dzięki Wam możemy robić to, co robimy; być w miejscu, w którym obecnie jesteśmy; realizować naszą misję, którą jest “praca na rzecz zapewnienia każdemu dziecku i młodemu człowiekowi pełnego poszanowania jego praw, bezpiecznego dzieciństwa i okresu młodości, poczucia przynależności do lokalnej społeczności”. Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie.

Fundatorka i założycielka Fundacji Go’n’Act