To w Twoich rękach spoczywa moc tworzenia lepszego świata dla wszystkich ludzi.

NELSON MANDELA

Nasz zespół

Prezeska fundacji

Alicja Kosińska

Edukatorka, koordynatorka projektów. Pasjonatka edukacji globalnej, praw dziecka i tematu narracji o świecie. Kulturoznawczyni z zakresu stosunków międzykulturowych Azji i Afryki, związana z Fundacją od 2017 roku, koordynując projekt “Zanim pomożesz, czyli o odpowiedzialnym wolontariacie zagranicznym”. Łączy doświadczenie pracy w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym.

Wiceprezeska fundacji

Aleksandra Stachura

Z Fundacją związana od momentu powstania (w tym od 2018 roku na stanowisku wiceprezeski), gdzie odpowiada głównie za projekty integracji społecznej dzieci i młodzieży. Sprawna koordynatorka, specjalistka do spraw budowania relacji.

Fundatorka

Magdalena Szymańska

Fundatorka i założycielka Fundacji. Ambasadorka praw dziecka, pasjonatka działań na rzecz ochrony dzieci, edukatorka, koordynatorka projektów. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w pracy w sektorach pozarządowym i publicznym, w tym głównie na rzecz dzieci i młodzieży.

Edukatorka

Karolina Moycho

Edukatorka i pasjonatka odpowiedzialnej turystyki. Pracowniczka Komisji Europejskiej, dyrektoratu ds. Humanitarnych i Ochrony Cywilnej. Studiowała pomoc humanitarną na Uniwersytecie Warszawskim, filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a także dziennikarstwo, sztukę, kulturoznawstwo i fotografię.

Edukatorka

Ola Synowiec

Latynoamerykanistka, pisarka i dziennikarka. Zajmuje się edukacją globalną, tematami dekolonizacji, etycznej turystyki i sprawiedliwego opowiadania o świecie.

Edukatorka, psycholożka

Anna Włodarczyk

 

Psycholożka, geografka, trenerka i edukatorka. Zafascynowana edukacją alternatywną i możliwościami poznawczymi młodych ludzi. Interesują ją kompetencje przyszłości i tworzenie projektów dla dzieci i młodzieży kształtujące w nich rezyliencję, odporność psychiczną, kontakt z własnymi emocjami i samostanowienie.

Edukatorka

Anna Owsiany

Edukatorka, trenerka, artystka. Bliska jest jej edukacja poprzez sztukę, postawy wolnościowe, edukacja demokratyczna, tematy związane z inkuzywnością, antydyskryminacją i edukacją globalną. Uczy sztuki współczesnej, twórczości i kreatywności w instytucjach sztuki. Prowadzi projekty społeczne, artystyczne i edukacyjne.

Edukatorka, pedagożka specjalna

Agata Fogler

Specjalistka edukacji integracyjnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przedszkolu. Od kilkunastu lat zaangażowana w pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Edukatorka, animatorka

Małgorzata Malec

Trenerka umiejętności społecznych z ponad piętnastoletnim doświadczeniem. W zespole Fundacji działa od 2019 w charakterze edukatorki, trenerki, animatorki, moderatorki i facylitatorki. Pracuje głównie z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i z młodszymi nastolatkami.

„Watchdogówka”

Agata Wanat

Ekspertka prowadząca monitoring poszanowania praw dziecka zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym.

Graficzka

Maja Sobieralska

Studentka drugiego roku grafiki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Z fundacją związana od 2021 roku. Opracowuje graficznie nasze materiały, obrandowuje zdjęcia, doradza w kwestiach budowania wizerunku, komunikacji i promocji fundacji.