OFERTA EDUKACYJNA

 

Jednym z głównych kierunków działań Fundacji Go’n’Act jest edukacja dzieci, młodzieży i młodych ludzi z zakresu edukacji globalnej, edukacji dla pokoju, edukacji obywatelskiej, edukacji wielokulturowej, edukacji ekologicznej. Organizujemy warsztaty, szkolenia, prezentacje i wycieczki.

 

Ofertę edukacyjną dla dzieci do lat 12 można pobrać tutaj.

 

Oferta edukacyjna dla młodzieży (12+) i młodych ludzi znajduje się tutaj.

 

Oferta dla kadry pedagogicznej i rodziców dostępna jest tutaj.

 

Od niedawna prowadzimy nasze działania również w Krakowie:

 

Ofertę edukacyjną dla dzieci do lat 12  można pobrać  tutaj.

 

Oferta edukacyjna dla młodzieży (12+) i młodych ludzi znajduje się tutaj.