17 grudnia, 2020

Książka kucharska „Poznajmy się od kuchni”/ Cookbook „Let’s meet at the kitchen table”

[PL]

Przedstawiamy Wam książkę kucharską z wegetariańskimi przepisami mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy Polskę wybrali na swój nowy dom. Gotując i dzieląc się przepisami, przekazują Wam kawałek świata, z którego pochodzą. Do odkrywania nowych smaków zapraszają Was: Danielle, Leila, Harsha, Rhea, Amit, Umutcan, Patrick, Halina, Jessica, Nahla, Varun i Shinta.

Dzięki naszym bohaterkom i bohaterom, możemy udać się w kulinarną podróż po świecie, bez wychodzenia z własnej kuchni. Liczymy, że nasza publikacja będzie punktem wyjścia do rodzinnego gotowania, ale też ważnych rozmów o różnorodności i wielokulturowym świecie.

W książce znajdziecie wyłącznie wegetariańskie przepisy na dania rodem z Indii, Ukrainy, USA, Kanady, Syrii, Kenii, Izraela, Turcji i Tajlandii. Tą książką chcemy symbolicznie zasiąść przy jednym, międzykulturowym stole. Wierzymy, że stwarzamy tym samym przestrzeń do wspólnego poznania się, budowania otwartości i wzajemnego zrozumienia.

Publikacja powstała w ramach projektu „Poznajmy się od kuchni”, realizowanego przez Fundację Go’n’Act we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach programu „Wrocławska Strategia na rzecz Dialogu Międzykulturowego” 2018-2020 i współfinansowanego przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl).

Książkę można pobrać tutaj.

[ENG]

We present to you a cookbook of recipes from Wrocław residents who have chosen Poland as their new home. By cooking and sharing recipes, they give you a piece of the world they come from. Danielle, Leila, Harsha, Rhea, Amit, Umutcan, Patrick, Halina, Jessica, Nahla, Varun and Shinta invite you to discover new flavors.
Thanks to our heroines and heroes, we can go on a culinary journey around the world without leaving our own kitchen. We hope that our publication works as a starting point for family cooking, but also for important conversations about diversity and the multicultural world.
In the book, you will find only vegetarian recipes from India, Ukraine, USA, Canada, Syria, Kenya, Israel, Turkey and Thailand. With this book, we want to symbolically sit at one intercultural table. We believe that we are creating a space for getting to know each other together, building openness and mutual understanding.

This publication was created as part of the „Let’s Meet at the Kitchen Table” project, implemented by the Go’n’Act Foundation in cooperation with the Wrocław Center for Social Development as part of the „Wrocław Strategy for Intercultural Dialogue” 2018-2020 program and co-financed by the Community of Wrocław (www.wroclaw.pl).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!