KONTAKT


Fundacja Go’n’Act

www.goandact.org
facebook.com/gonact
https://www.instagram.com/fundacja_go_and_act/
fundacja[at]goandact.org (alternatywnie fundacja.gonact[at]gmail.com)


Kampania społeczna „Podróże a prawa dziecka”:
podrozeaprawadziecka.pl
facebook.com/podrozeaprawadziecka/
prawadziecka[at]goandct.org


Kampania społeczna „Zanim pomożesz”:

www.zanimpomozesz.pl
facebook.com/zanimpomozesz
zanimpomozesz[at]goandact.org (alternatywnie odpowidzialne.podroze[at]gmail.com)

Zamawianie warsztatów i wycieczek:
magdalena[at]goandact.org


Dla mediów:

promocja[at]goandact.org


Numer konta bankowego:
PL89 1750 0012 0000 0000 3322 8082

Możliwe tytuły wpłaty: Darowizna na działania edukacyjne lub Darowizna na kampanię Zanim pomożesz lub Darowizna na cele statutowe

Fundacja Go’n’Act jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590423,NIP: 896-154-64-48, REGON: 363193650