Wolontariat / Praktyki

Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu!

Ekspert(ka) ds. komunikacji i promocji

praktyki / wolontariat stały, praca zdalna

Jak ryba w wodzie odnajdujesz się w mediach społecznościowych? Masz pomysły na posty, lubisz interakcję online i prowadzenie profili na facebooku i instagramie?

Zapraszamy do współpracy, jeśli:

=> interesuje Cię tematyka edukacji globalnej

=> masz pomysły i czas, żeby promować działania Fundacji

=> umiesz (w stopniu  większym niż podstawowy) obsługiwać social media,

=> lubisz pracę z ludźmi, umiesz nawiązywać kontakty, wykazujesz się wysoką kulturą osobistą (również w korespondencji mailowej),

=> masz silną motywację, umiejętność samodzielnej organizacji pracy; jesteś kreatywna/-y;

Oferujemy:

=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,

=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji,

=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),

=> czynne współuczestnictwo w całości => stałe wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań,

Wymagamy:

=> dotrzymywania terminów i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;

=> znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,

=> podstawowej wiedzy w zakresie edukacji globalnej.

Zgłoszenia: fundacja.gonact@gmail.com.

Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.

Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na praktyki /  stanowisko wolontariusza/wolontariuszki/p(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Prowadzenie warsztatów

praktyki

Chcesz spróbować swoich sił w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży i musisz zrealizować praktyki studenckie?

Oferujemy:

=> możliwość zaliczenia praktyk studenckich

=> możliwość uczestnictwa w wybranym szkoleniu fundacji,

Zgłoszenia: fudnacja.gonact@gmail.com

Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na praktyki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Produkcja i edycja podcastu

praktyki / wolontariat stały, praca zdalna

Planujemy dalszy rozwój podcastu „Ważny młody człowiek” i szukamy zorganizowanej, zmotywowanej, odpowiedzialnej osoby, która:

=> zedytuje przekazany materiał dźwiękowy,

=> przygotuje podcasty do publikacji,

=> uploaduje podcast (im więcej platform, tym lepiej).

=> opcjonalnie (o ile czas pozwoli) wykona inne działania związane z podcastem (np. wykona transpkrypcję).

Oferujemy:

=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,

=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji,

=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),

=> czynne współuczestnictwo w całości działań fundacji,

Wymagamy:

=> dotrzymywania terminów (terminy to dla nas świętość) i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;

=> silnej motywacji i umiejętności samodzielnej organizacji pracy;

=> posiadania odpowiedniego oprogramowania do wykonania zadań związanych z edycją i publikacją podcastu;

=> podzielania naszych fundacyjnych wartości. 🙂

Zgłoszenia: fundacja.gonact@gmail.com.

Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.

Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Watch dog(ówka) w temacie praw dziecka

wolontariat stały, praca zdalna

Interesujesz się tematem praw dziecka? Leży Ci na sercu dobro najmłodszych? Masz duszę aktywistki/aktywisty? Można o Tobie powiedzieć, ze masz „lekkie pióro”? Kontakt z przepisami prawnymi nie jest Ci straszny?

Zapraszamy do współpracy, jeśli masz ochotę pomagać nam:

=> śledzić bieżącą sytuację w zakresie ochrony praw dziecka (głównie w Polsce, ale też na świecie),

=> wyłapywać sytuacje łamania praw dziecka,

=> przygotowywać oficjalne stanowiska fundacji, apele, komentarze wnioski,

=> współuczestniczyć w obszarze PR Fundacji.

Oferujemy:

=> zdobycie doświadczenia pracy w zgranym zespole działającym na rzecz dzieci i młodzieży,

=> możliwość uczestnictwa w szkoleniach fundacji i stałego podnoszenia kompetencji,

=> dostęp do zasobów fundacji (materiałów, publikacji, kontaktów),

=> czynne współuczestnictwo w całości => stałe wsparcie merytoryczne podczas realizacji działań,

Wymagamy:

=> dotrzymywania terminów i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;

=> znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,

=> umiejętności redagowania tekstów,
chęci (w dużej części) samodzielnego douczenia się w zakresie prawnej ochrony praw dziecka (oferujemy wsparcie merytoryczne).

Zgłoszenia: fundacja.gonact@gmail.com.

Fundacja Go’n’Act we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem dzieci, co jest obowiązującym standardem dla wszystkich osób współpracujących z Fundacją. Osoby kandydujące są zobowiązane do zapoznania się ze standardami ochrony dzieci obowiązującymi w Fundacji, a po przyjęciu do zespołu Fundacji podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami, zrozumieniu ich i obowiązku przestrzegania w każdym momencie podczas współpracy z Fundacją.

Prosimy o umieszczenie w korespondencji zapisu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Go’n’Act dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wolontariusza/wolontariuszki (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Wolontariat / praktyki – aplikacja otwarta

Chcesz wspierać naszą Fundację jako wolonatriusz(ka)? Masz własny pomysł, jak Twoje kompetencje mogą się przydać? Napisz do nas. Dzięki temu znajdziesz się w naszej bazie potencjalnych wolontariuszek/wolontariuszy i będziemy mogły skontaktować się z Tobą, gdy tylko pojawi się możliwość współpracy odpowiadająca Twojemu profilowi. Zgłoszenia:
fundacja.gonact@gmail.com.