Prawa dziecka

“Poczucie bezpieczeństwa i spokoju nie jest dane; jest wynikiem naszych działań jako społeczeństwa oraz władz publicznych. Jesteśmy winni dzieciom, najdelikatniejszym członkom naszego społeczeństwa, zapewnienie życia bez przemocy i strachu.”

NELSON MANDELA

Jako Fundacja działamy na rzecz zapewnienia dzieciom szczęśliwego dzieciństwa poprzez promowanie i ochronę praw dziecka. Prowadzimy inicjatywy edukacyjne, doradcze i interwencyjne. Stosujemy zróżnicowane formy pracy w celu zapewnienia poszanowania praw dzieci zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, na których uczymy o poszanowaniu praw. Na przykład:


1. Warsztaty dla przedszkolaków i klas wczesnoszkolnych “Z prawami dziecka za pan brat”,

2. Warsztaty dla licealistów “Inspirujący aktywiści walczący o prawa dziecka i prawa człowieka”.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, na których uczymy o poszanowaniu praw. Na przykład:


1. Warsztaty dla przedszkolaków i klas wczesnoszkolnych “Z prawami dziecka za pan brat”,

2. Warsztaty dla licealistów “Inspirujący aktywiści walczący o prawa dziecka i prawa człowieka”.

W ramach działań na rzecz ochrony i promowania praw dziecka współpracujemy z licznymi podmiotami, w tym z Rzecznikiem Praw Dziecka, UNICEF Polska, lokalnymi władzami publicznymi, podmiotami biznesowymi i licznymi organizacjami pozarządowymi.