19 listopada, 2020

Prawa dziecka w ujęciu globalnym

Poradnik dla organizacji pozarządowych „Codziennie działania a prawa dziecka w ujęciu globalnym”.

[Całość poradnika do pobrania tutaj.]

W poradniku znajdziecie informacje na temat:

(1) Wpływu, jak nasze codzienne działania mają na poszanowanie praw dziecka w ujęciu globalnym (na przykład jak nasze decyzje zakupowe przekładają się na pracę dzieci w krajach globalnego Południa).

(2) Etycznego wykorzystania wizerunku dziecka (prawo do godności, prywatności i ochrony wizerunku jest jednym z najczęściej łamanych praw w kontekście globalnego Południa).

(3) Wewnętrznych dokumentów, jakie warto przyjąć w każdej organizacji pozarządowej, żeby zapewnić wysokie standardy poszanowania praw dziecka.

(4) Dobrych praktyk w wyżej poruszonych tematach.

Poradnik powstał w ramach projektu „(Lokalne) organizacje (globalnie) świadome w zakresie praw dziecka”. Projekt realizowany jest przez Fundację Go’n’Act, a współfinansowany ze środków programu Polska Pomoc realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!