Integracja społeczna

Integracja społeczna dzieci i młodzieży to obszar, w którym działamy bardzo silnie lokalnie: we Wrocławiu i w okolicach. Realizujemy projekty, w których uczestniczy lokalna społeczność, w tym migrantki i migranci, przedstawiciele mniejszości etnicznych i narodowych. Wspólnie spędzamy czas, uczymy się gotować, odwiedzamy się w domach, poznajemy zabawy podwórkowe z całego świata. Staramy się budować społeczność opartą na szacunku, zrozumieniu i współpracy, w której doceniamy swoją różnorodność. Chcemy budować dialog między przedstawicielami różnych kultur i grup społecznych, tworzyć przestrzeń do wzajemnego poznania się, zrozumienia, wymiany doświadczeń.

Przykładowe projekty zrealizowane w tym duchu to:


“Gramy! Wielokulturowe zabawy podwórkowe” – w ramach projektu przeprowadziliśmy wywiady z mieszkankami i mieszkańcami Wrocławia, którzy Polskę wybrali na swój nowy dom. Pytaliśmy ich o to, jak wspominają swoje dzieciństwo, o doświadczenia migracyjne oraz życiu we Wrocławiu. Razem stworzyliśmy scenariusze gier i zabaw, które trafiły do broszurki i posłużyły nam do wspólnej zabawy z dziećmi w parkach i wrocławskich podwórkach.


“Poznajmy się od kuchni” – międzykulturowa inicjatywa towarzysko-kulinarna, w ramach której poznajemy ze sobą rodziny mieszkające we Wrocławia, a pochodzące z różnych krajów, będące przedstawicielami różnych kultur. Idea jest prosta: nieznajome osoby zapraszają się nawzajem na kolację lub wspólne gotowanie. Zachęcamy wrocławian i wrocławianki do otwarcia swoich domów i wzajemnych odwiedzin – ugoszczenia nowych znajomych u siebie, a później rewizyty. Spotkaniom towarzyszą warsztaty kulinarne dla dzieci, prowadzone przez nowych mieszkańców/-ki Wrocławia, którzy dzielą się swoją kulturą i uczą dzieci przygotowania tradycyjnych potraw z krajów ich pochodzenia.

W ramach działań wspierających integrację dzieci i młodzieży organizujemy ponadto międzynarodowe wymiany młodzieżowe. Spotkania tematycznie nawiązują do kwestii szacunku, otwartości i budowania zgranej społeczności. Są też wspaniałą okazją dla młodych ludzi do poznania się nawzajem, przełamania stereotypów i zawiązania przyjaźni, ale które również

Przykładowe projekty zrealizowane w tym duchu to:


“Gramy! Wielokulturowe zabawy podwórkowe” – w ramach projektu przeprowadziliśmy wywiady z mieszkankami i mieszkańcami Wrocławia, którzy Polskę wybrali na swój nowy dom. Pytaliśmy ich o to, jak wspominają swoje dzieciństwo, o doświadczenia migracyjne oraz życiu we Wrocławiu. Razem stworzyliśmy scenariusze gier i zabaw, które trafiły do broszurki i posłużyły nam do wspólnej zabawy z dziećmi w parkach i wrocławskich podwórkach.


“Poznajmy się od kuchni” – międzykulturowa inicjatywa towarzysko-kulinarna, w ramach której poznajemy ze sobą rodziny mieszkające we Wrocławia, a pochodzące z różnych krajów, będące przedstawicielami różnych kultur. Idea jest prosta: nieznajome osoby zapraszają się nawzajem na kolację lub wspólne gotowanie. Zachęcamy wrocławian i wrocławianki do otwarcia swoich domów i wzajemnych odwiedzin – ugoszczenia nowych znajomych u siebie, a później rewizyty. Spotkaniom towarzyszą warsztaty kulinarne dla dzieci, prowadzone przez nowych mieszkańców/-ki Wrocławia, którzy dzielą się swoją kulturą i uczą dzieci przygotowania tradycyjnych potraw z krajów ich pochodzenia.

Te i pozostałe projekty realizowane przez naszą Fundację znajdziecie Państwo w naszych sprawozdaniach merytorycznych, do których lektury serdecznie zachęcamy.