O NAS

Nasza Fundacja Go’n’Act powstała z myślą o dzieciach, młodzieży i młodych ludziach. Zgodnie ze statutem nadrzędnym celem fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju i dobrobytu dzieci, młodzieży i młodych ludzi, w szczególności poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i pomocową. Wierzymy, że to właśnie dzieci i młodzież są sercem całego społeczeństwa. (Cały statut fundacji znajduje się tutaj.)

Fundację tworzą pełni zapału pasjonatki i pasjonaci, którzy wierzą w budowanie lepszego świata poprzez nieformalną edukację dzieci i młodzieży.

Serce Fundacji to Magda, Ola, Aneta i Ala, których codzienną pracę wspomagają nasze wyjątkowe edukatorki, dwóch grafików, księgowa, kadrowa i prawnik.

Od momentu powstania (w grudniu 2015 roku) skupiamy się w Fundacji na działaniach z zakresu:

W swoich działaniach wykorzystujemy różne formy pracy: warsztaty, szkolenia, wymiany młodzieżowe, projekty “w terenie” z lokalną społecznością, kampanie i wiele innych. Staramy się, aby nasze projekty aktywnie angażowały dzieci i młodzież tak, aby byli oni autorami i współtwórcami różnych działań, a nie tylko biernymi odbiorcami.

Realizujemy zarówno projekty lokalne, regionalne, jak i o zasięgu krajowym (obecnie nasza oferta edukacyjna dostępna jest we Wrocławiu i okolicach). Jesteśmy zaangażowani również w inicjatywy międzynarodowe (wymiany młodzieży oraz dziecięce wymiany międzykulturowe).

Niezwykłą wagę przywiązujemy do jakości naszych działań. Bardzo uważnie rekrutujemy kadrę: trenerów, edukatorów, koordynatorów projektów. [Najczęściej są to osoby, które wcześniej były w Fundacji Go’n’Act wolontariuszkami i wolontariuszami i które okazały się nie tylko kompetentne, ale także posiadają dar do pracy z dziećmi i/lub szczery entuzjazm do pracy z młodzieżą.] Starannie dobieramy również projekty, w które się angażujemy i szczegółowo opracowujemy scenariusze zajęć edukacyjnych, które proponujemy dzieciom i młodzieży. Stawiamy na jakość, nie na ilość.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy też dokumenty wewnętrzne dotyczące standardów naszych działań (w tym prowadzenia warsztatów z dziećmi i młodzieżą). Jesteśmy również sygnatariuszem Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.

Jesteśmy otwarci na współpracę przy wysokiej jakości projektach na rzecz dzieci i młodzieży i/lub realizowane przez dzieci i młodzież. Zapraszamy do kontaktu!

 

                           

Magdalena Szymańska                              Aleksandra Stachura                                Aneta Dominiak-Gnojnicka
Prezes Fundacji                                          Wiceprezes Fundacji                                Główna edukatorka dzieci młodszych