NASZE PUBLIKACJE

Publikacja powstała w ramach projektu “Gramy! Międzykulturowe zabawy podwórkowe”, realizowanego przez Fundację Go’n’Act, współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W projekcie przeprowadziliśmy wywiady z mieszkankami i mieszkańcami Wrocławia, którzy Polskę wybrali na swój nowy dom. Pytaliśmy ich o to, jak wspominają swoje dzieciństwo, interesowały nas gry i zabawy, które pamiętają z najmłodszych lat. Rozmawialiśmy też o doświadczeniach migracyjnych i życiu we Wrocławiu.

Niniejsza broszura to zbiór najciekawszych gier i zabaw, o których opowiedzieli nam Ziad, Malika, Julia, Edward, Shewan, Harsha, Fahad, Johanna, Laurentiu, Zain oraz Umar. Wszyscy razem zapraszamy Was do międzykulturowej podwórkowej przygody!


The publication was created as part of the project “Let’s play! Intercultural backyard games” organized by the Go’n’Act Foundation, co-financed by the Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodship.

As part of the project,  we conducted interviews with residents of Wrocław who have chosen Poland as their new
home. We asked them about how they remember their childhood, particularly the games and play that they remember from their youngest days. We also discussed experiences with migration and life in Wrocław.

This brochure contains a collection of the most interesting games that were described to us by Ziad, Malika, Julia, Edward, Shewan, Harsha, Fahad, Johanna, Laurentiu, Zain and Umar. We invite you to embark on an intercultural backyard adventure!