SZKOLENIA DLA RODZICÓW I KADRY PEDAGOGICZNEJ

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu edukacji globalnej, międzykulturowej i edukacji dla pokoju.

Dlatego oferujemy również szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, edukatorów, rodziców, opiekunów i innych osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą (oferta do pobrania tutaj).

  • Budowanie otwartości wśród dzieci wobec przedstawicieli innych kultur.
  • Czym jest edukacja globalna? Czym jest edukacja międzykulturowa?
  • Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?
  • Budujemy tolerancyjną szkołę.
  • Czy język kształtuje rzeczywistość? Czyli rzecz o języku, którego używamy w odniesieniu do innych grup społecznych.
  •  Porozumienie bez przemocy.

Zachęcamy również do kontaktu (magdalena@goandact.org) w celu opracowania indywidualnych zajęć i projektów dla szkół, uczelni wyższych, przedszkoli, innych placówek pracujących z dziećmi i/lub młodzieżą.

Dysponujemy również gotowymi materiałami do pobrania, które mogą okazać się pomocne w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji międzykulturowej, globalnej, dla pokoju i edukacji ekologicznej.