EDUKACJA WIELKOKULTUROWA

Kolaz_wielokulturowy_green

 

Edukacja wielokulturowa to bardzo ważny obszar naszych działań, ponieważ to właśnie od tego obszaru rozpoczęliśmy naszą działalność edukacyjną. Nasze inicjatywy kierujemy głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym z Wrocławia i okolic (pełna oferta warsztatowa znajduje się tutaj).

 

Edukacja wielokulturowa to (zgodnie z definicją) proces oświatowo-wychowawczy, którego celem jest kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych – od subkultur we własnej społeczności począwszy, aż po kultury odległych przestrzennie społeczeństw oraz przygotowanie do dialogowych interakcji z przedstawicielami innych kultur.

 

Naszym celem jest głównie budowanie pozytywnych skojarzeń z innymi kulturami oraz otwartości na reprezentantów innych kultur. Zapewniamy najwyższą jakość edukacji wielokulturowej i działamy zgodnie z zasadami Kodeksu informowania o krajach globalnego Południa.

 

Najpopularniejsze zajęcia z naszej oferty z zakresu edukacji wielokulturowej to:

  • Warsztaty “Wielokulturowość, czyli świat jest ciekawy” (warsztaty dla dzieci)

Zajęcia podczas których dzieci mają niepowtarzalną okazję obejrzeć rekwizyty z całego świata: zabawki, ubrania, instrumenty. Jest to punkt wyjścia do rozważań o tym, jak zróżnicowany jest świat, a jednocześnie o tym, że każdy człowiek jest tak samo ważny. W ramach warsztatów dzieci wykonują również pracę kreatywną obrazującą zróżnicowanie kultur.

  • Spotkania podróżnicze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Spotkania prowadzone są przez podróżniczki, które są równocześnie trenerkami edukacji wielokulturowej. Opowiadają dzieciom o swoich wyprawach w interesujący sposób, dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Do wyboru mamy spotkania podróżnicze o Nepalu, Kubie, Peru, Boliwii, Argentynie, Chile, Kolumbii i Ekwadorze.

  • Wycieczka na cmentarz żydowski we Wrocławiu (wycieczka dla dzieci w wieku szkolnym)

W czasie wycieczki dzieci poczują się jak w innym świecie, poznają żydowską symbolikę cmentarną, poszukają ornamentów na nagrobkach, wykonają odbicia napisów po hebrajsku. Wycieczka to nietypowy i bardzo atrakcyjny dla dzieci sposób na poznanie kultury żydowskiej.

  • Ze sztuką dookoła świata (dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym)

Cykl spotkań dla dzieci (min. 4 – maks. 10 spotkań; w zależności od preferencji). Na każdym spotkaniu dzieci poznają dany region świata ze szczególnym uwzględnieniem typowych motywów w sztuce oraz charakterystycznych technik artystycznych. Uczestnicy  wykonują następnie pracę artystyczną z wykorzystaniem poznanych technik / wzorów / motywów.

  • Zabawy i zabawki świata (dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym)

Cykl spotkań dla dzieci podczas których dzieci poznają różne kultury poprzez gry i zabawy. Podczas każdych warsztatów dzieci wykonują również prace manualne: robią własnoręcznie zabawki typowe dla danego regionu świata, które później świetnie prezentują się podczas zbiorczej wystawy w szkole.

 

Kolaz_wielokulturowy(2)_green