EDUKACJA WIELKOKULTUROWA

Kolaz_wielokulturowy_green

 

Edukacja międzykulturowa to bardzo ważny obszar naszych działań, ponieważ to właśnie od tej tematyki rozpoczęliśmy naszą działalność edukacyjną.

Edukacja międzykulturowa to proces oświatowo-wychowawczy, którego celem jest kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych – od subkultur we własnej społeczności począwszy, aż po kultury odległych przestrzennie społeczeństw oraz przygotowanie do dialogowych interakcji z przedstawicielami innych kultur. Naszym celem jest głównie budowanie pozytywnych skojarzeń z innymi kulturami oraz otwartości na reprezentantów innych kultur.

W ramach edukacji międzykulturowej zrealizowaliśmy następujące projekty:

1) Kilkaset godzin warsztatów dla dzieci i młodzieży, na których poruszamy takie tematy jak:

  • odkrywanie różnych kręgów kulturowych,
  • religie świata,
  • święta i tradycje z różnych części świata,
  • zabawy i zabawki świata.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą warsztatową, która znajduje się tutaj.

2) Kilkadziesiąt godzin warsztatów dla dorosłych (nauczycieli, edukatorów, rodziców, opiekunów i pedagogów) na temat budowania wśród dzieci otwartości wobec przedstawicieli innych kultur czy budowania tolerancyjnej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą warsztatową dla dorosłych, która znajduje się tutaj.

3) Projekt „Sztuka uniwersalnym językiem dialogu”, w ramach którego prowadziliśmy we wrocławskich szkołach cykle spotkań dla klas 1-3, podczas których dzieci poznawały świat i budowały postawy otwartości wobec innych kultur za pomocą języka sztuki. Projekt został dofinansowany przez Gminę Wrocław. Fotorelacja z projektu znajduje się tutaj.

4) Projekt „Przedszkolaki poznają świat zmysłami” realizowany z wrocławskimi grupami przedszkolaków, które podczas cyklu spotkań odkrywały świat i poznawały inne kultury za pomocą wszystkich zmysłów. W ramach projektu przeszkoliliśmy również wrocławskich nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych z zasad prowadzenia wysokiej jakości edukacji międzykulturowej. Projekt został dofinansowany przez Gminę Wrocław. Fotorelacja z projektu znajduje się tutaj.

 

 

 

Kolaz_wielokulturowy(2)_green