EDUKACJA DLA POKOJU I EDUKACJA OBYWATELSKA

Kolaz-edupok(2)_green

 

Cała działalność naszej Fundacji skupiona jest wokół budowania lepszego jutra poprzez edukację młodego pokolenia. Wierzymy, że najlepszy sposobem na stworzenie świata przyjaznego każdej żywej istocie jest promowanie wśród dzieci i młodzieży pokoju, solidarności międzyludzkiej, empatii, odpowiedzialności wobec innych jednostek i całego społeczeństwa. (Pełna oferta edukacyjna znajduje się tutaj.)

 

Edukacja dla pokoju i edukacja obywatelska to dwa niezwykle ważne filary współczesnej edukacji.

 

Edukacja dla pokoju to (zgodnie z definicją ONZ) “proces propagowania wiedzy, umiejętności, postaw i wartości, które prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu konfliktów i przemocy (…), do pokojowego rozwiązywania konfliktów i do tworzenia warunków sprzyjających pokojowi zarówno w wymiarze intrapersonalnym, interpersonalnym, międzygrupowym, narodowym, jak i międzynarodowym.

 

Z kolei edukacja obywatelska to (zgodnie z definicją Unii Europejskiej) to przygotowanie jednostek do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i wyposażenie ich w niezbędna wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające wnoszenie znacznego wkładu w rozwój i dobrobyt społeczeństwa.

 

W ramach edukacji dla pokoju i edukacji globalnej realizujemy między innymi:

  • Warsztaty dla dzieci “Jestem dzieckiem. Mam fajne prawa.

Podczas zajęć dzieci poprzez interaktywne ćwiczenia i ciekawe opowieści dowiadują się, jakie mają prawa, co one oznaczają oraz co mogą zrobić, jeśli czują, że ich prawa są łamane. Dzieci otrzymują również broszurę informacyjną, którą mogą zabrać do domu i skorzystać z niej w odpowiedniej chwili.

  • Warsztaty dla młodzieży “Prawa człowieka – prawa nasze, wasze, ich

Dyskusja z młodymi ludźmi na temat praw człowieka. Punktem wyjścia jest zapoznanie uczestników z prawami człowieka, a kulminacją warsztatów – uzmysłowienie młodzieży jak ich codzienne decyzje (szczególnie konsumpcyjne) mogą wpływać na poszanowanie praw człowieka na drugim końcu świata. Ze względu na poruszane zagadnienia warsztaty przeznaczone są dla młodzieży powyżej 16 lat.

  • Scenariusz lekcyjny “Sylwetki wybitnych społeczników i aktywistów

Zajęcia polecane w ramach lekcji wychowawczej, lekcji WOSu lub lekcji historii w gimnazjum i liceum. Prezentujemy sylwetki wybitnych działaczy na rzecz pokoju i innych społeczników, o których nie uczymy się w szkołach. Rozmawiamy między innymi o Josephacie Torneru, Malali Yousafzi czy Abdulu Sattar Edhi.

  • Lokalne projekty umożliwiające dialog dzieci z przedstawicielami lokalnych władz

Przykładem takiego projektu jest inicjatywa artystyczno-obywatelska “Lubię/Nie lubię, czyli Dzieci mają głos” realizowana na terenie gminy Siechnice. Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj. Zapraszamy do podjęcia podobnych działań na terenie Państwa miejscowości.

 

Kolaz-edupokoj_green