EDUKACJA DLA POKOJU I EDUKACJA OBYWATELSKA

Kolaz-edupok(2)_green

 

Cała działalność naszej Fundacji skupiona jest wokół budowania lepszego jutra poprzez edukację młodego pokolenia. Wierzymy, że najlepszy sposobem na stworzenie świata przyjaznego każdej żywej istocie jest promowanie wśród dzieci i młodzieży pokoju, solidarności międzyludzkiej, empatii, odpowiedzialności wobec innych jednostek i całego społeczeństwa. (Pełna oferta edukacyjna znajduje się tutaj.)

Edukacja dla pokoju i edukacja obywatelska to dwa niezwykle ważne filary współczesnej edukacji.

Edukacja dla pokoju to (zgodnie z definicją ONZ) “proces propagowania wiedzy, umiejętności, postaw i wartości, które prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu konfliktów i przemocy (…), do pokojowego rozwiązywania konfliktów i do tworzenia warunków sprzyjających pokojowi zarówno w wymiarze intrapersonalnym, interpersonalnym, międzygrupowym, narodowym, jak i międzynarodowym.

Z kolei edukacja obywatelska to (zgodnie z definicją Unii Europejskiej) to przygotowanie jednostek do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i wyposażenie ich w niezbędna wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające wnoszenie znacznego wkładu w rozwój i dobrobyt społeczeństwa.

W ramach edukacji dla pokoju i edukacji globalnej zrealizowaliśmy następujące projekty:

1) Kilkaset godzin warsztatów dla dzieci, młodzieży, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, na których poruszamy takie tematy jak:

  • prawa dziecka,
  • prawa człowieka,
  • sylwetki wybitnych społeczników i aktywistów,
  • porozumienie bez przemocy.

2) „Z prawami dziecka za pan brat” to projekt realizowany na terenie gminy Siechnice, w ramach którego zorganizowaliśmy interaktywne spotkania ze wszystkimi grupami 5- i 6-latków na terenie gminy. Podczas zajęć dzieci zapoznały ich z najważniejszymi prawami wynikającym z Konwencji o Prawach Dziecka oraz dowidziały się, co mogą zrobić, gdy czują że ich prawa są łamane. Projekt został sfinansowany przez Fundację Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”.

3) „Wędrujące prawa dziecka” to inicjatywa dzieci, które wsparliśmy przy produkcji mobilnej wystawy promującej prawa dziecka. Dzieci przygotowały obrazy ilustrujące poszczególne prawa dziecka. Obrazy zostały wydrukowane na trwałych roll-upach i zostały uzupełnione o informacje dotyczące poszczególnych praw. Wystawę można bezpłatnie wypożyczać na okres 2-3 tygodni do szkół, bibliotek i innych placówek. Projekt został sfinansowany przez Fundację Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. Fotorelacja z projektowania wystawy przez dzieci do obejrzenia tutajKontakt w sprawie wypożyczenia wystawy: magdalena@goandact.org.

4) „Citizen JoyStick” to międzynarodowe spotkanie młodzieży, które odbyło się we Francji. Podczas spotkania młodzi ludzie z Polski, Francji, Niemiec i Portugalii walczyli ze stereotypami i dyskryminacją tworząc proste gry komputerowe, w których pozytywnymi bohaterami były osoby z grup mniejszościowych, takie jak uchodźca czy osoba z niepełnosprawnością. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

5) „Lubię / Nie lubię, czyli dzieci mają głos” to projekt zrealizowany według 16 dzieci z gminy Siechnice, które krytycznym okiem fotografów oceniły najbliższą okolicę, a następnie podzieliły się swoimi spostrzeżeniami z lokalnymi władzami na specjalnym spotkaniu. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego (w ramach programu „Masz głos”) oraz został nagrodzony nagrodą „Super Samorząd” dla modelowego projektu współpracy organizacja pozarządowa – lokalne władze. Fotorelacja z projektu znajduje się tutaj.

7) Wakacyjny kalendarz dobrych uczynków dla dzieci.

Kolaz-edupokoj_green